Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés 2019-05-30

Dorogháza község Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

 

2019. május 30-án (csütörtök) 1800 órai kezdettel

 

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház  Dorogháza, Malom út 24.

 

Javasolt napirendi pont:

  1. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

  1. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: jegyző

 

  1. Beszámoló a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: jegyző

 

  1. Dorogháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előterjesztő: polgármester

 

  1. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: polgármester

 

  1. Egyebek

 

 

A képviselő-testület ülése nyilvános !

 

 

 

Dorogháza, 2019. május 23.

 

 

 

 

           

Tisztelettel:        

 

  Kővári Lászlóné

                                                                                                   polgármester