Hírek

Elérhetőségek

M E G H Í V Ó a 2018. március 13-án (kedd) 18 órai kezdettel testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján
2018. március 13-án (kedd) 18 órai kezdettel
testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház Dorogháza, Malom út 24.

Javasolt napirendi pont:
1.) Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester
2.) Javaslat az óvodai felvételi körzethatár megállapítására.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester
3.) Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjára.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester
4.) Javaslat óvodavezetői pályázat kiírására.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester
5.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervére.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester
6.) Egyebek

A képviselő-testület ülése nyilvános !

Dorogháza, 2018. március 8.

Tisztelettel:

Kővári Lászlóné
polgármester