Hírek

Elérhetőségek

Meghívó - Testületi ülés - 2019-02-12

Dorogháza község Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

 

2019. február 12-én (kedd) 1630 órai kezdettel

 

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház  Dorogháza, Malom út 24.

 

Javasolt napirendi pont:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

 1. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzatának felülvizsgálata

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

 

 1. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

 

 1. Dorogháza Községi Önkormányzat Cafetéria Szabályzatának felülvizsgálata

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

 1. Dorogházi Önkormányzati Konyha Cafetéria Szabályzatának felülvizsgálata

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

 1. Dorogházi Fenyőliget Óvoda Cafetéria Szabályzatának felülvizsgálata

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

 1. Dorogháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

 1. Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervére

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

 1. Nógrád Megyei Általános Iskolai körzetek kijelölésének 2019/2020. tanévre vonatkozó tervezetének véleményezése

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

 1. Egyebek

 

 1. Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalása

             Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

A képviselő-testület ülése nyilvános !

 

Dorogháza, 2019. február 7.                            

Tisztelettel:        

 

  Kővári Lászlóné

                                                                                                   polgármester