Hírek

Elérhetőségek

Meghívó - Testületi ülés - 2019-03-14

Dorogháza község Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

 

2019. március 14-én (csütörtök) 1700 órai kezdettel

 

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház  Dorogháza, Malom út 24.

 

Javasolt napirendi pont:

  1. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

  1. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésére

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

  1. Javaslat az óvodai felvételi körzethatár megállapítására.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

  1. Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjára.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

  1. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervére.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

  1. Egyebek

 

 

A képviselő-testület ülése nyilvános !

 

 

 

Dorogháza, 2019. március 7.   

 

                       

Tisztelettel:        

 

  Kővári Lászlóné

                                                                                                   polgármester