Hírek

Elérhetőségek

Meghívó - Testületi ülés - 2019-04-30

Dorogháza község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

2019. április 30-án (kedd) 1700 órai kezdettel

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház  Dorogháza, Malom út 24.

Javasolt napirendi pont:

1.)    Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

2.)    Beszámoló a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

3.)    Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatója a 2018. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

4.)    Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

5.)    Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

6.)    Egyebek

A képviselő-testület ülése nyilvános !

 

Dorogháza, 2019. április 24.    

 

    
Tisztelettel:         

  Kővári Lászlóné
                                       polgármester