Hírek

Elérhetőségek

Meghívó - Testületi ülés - 2019-09-24

Dorogháza község Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

 

2019. szeptember 24-én (kedd) 1800 órai kezdettel

 

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház  Dorogháza, Malom út 24.

 

Javasolt napirendi pontok:

  1. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok és intézmények 2019. évi belső ellenőrzési munkaterve

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

 

  1. Beszámoló a Dorogházi Fenyőliget Óvoda 2018/2019. nevelési év tevékenységéről.

Előterjesztő: Bárdos Bernadett óvodavezető

 

  1. Javaslat a Dorogházi Fenyőliget Óvoda 2019/2020. nevelési év munkatervére.

Előterjesztő: Bárdos Bernadett óvodavezető

 

  1. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

  1. Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

  1. Az EFOP-1.5.3.-16-2017-00040 pályázathoz szükséges döntések

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

  1. Javaslat az idősekről való gondoskodásra.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

  1. Javaslat szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztására.

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

 

  1. Egyebek

 

A képviselő-testület ülése nyilvános !

 

Dorogháza, 2019. szeptember 19.

 

Tisztelettel:        

 

  Kővári Lászlóné

                                                                                                   polgármester