Hírek

Elérhetőségek

Testületi ülés 2018-09-18

Dorogháza község Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

3153 Dorogháza, Malom út 24. Tel.: 32/368-172

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. alapján

 

2018. szeptember 18-án (kedd) 18 órai kezdettel

 

testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház  Dorogháza, Malom út 24.

 

Javasolt napirendi pont:

 

  1. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

  1. Beszámoló a Dorogházi Fenyőliget Óvoda 2017/2018. nevelési év tevékenységéről

Előterjesztő: Óvodavezető

 

  1. Javaslat Dorogházi Fenyőliget Óvoda 2018/2019. nevelési év munkatervére.

Előterjesztő: Óvodavezető

 

  1. Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

  1. EFOP pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

  1. Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos feladatokról.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

  1. Javaslat az idősekről való gondoskodásra.

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester

 

  1. Egyebek

 

 

A képviselő-testület ülése nyilvános !

 

 

Dorogháza, 2018. szeptember 13.

                                                          

Tisztelettel:

 

 

                                                                                               Kővári Lászlóné

                                                                                                 polgármester